You are here

Linux - Een SSH Server installeren

Submitted by egbert on Mon, 22/05/2017 - 06:27

De handelingen die nodig zijn om een ssh server te installeren op je Debian based distributie zijn:

  • sudo apt-get install ssh
  • Allow port 22 op de firewall (ufw)
    sudo ufw allow 22